Jak napsat symbol průměru pomocí klávesnice


Pokud chcete zadat symbol průměru (Ó) v systémech MacOS a Windows musíte použít konkrétní kombinaci kláves. Protože neexistuje jediná klávesa jako u jiných speciálních znaků.

Zadejte symbol průměru ve Windows

V systému Windows je zadání symbolu průměru snadné:

  • Jedním ze způsobů, jak vložit symbol průměru do aplikace Word, je kontextová nabídka. Chcete-li to provést, vyberte ' Vložit ' na liště nabídek a poté záznam ' Symbol ' a pak ' Více symbolů '. Zde vyberete znak a ten je již zahrnut ve vašem textu.
  • S kombinací kláves je rychlejší. Podržte klávesu ' a zadejte následující sekvenci čísel Všechno ': 0 2 1 6

Zadejte symbol průměru ve Wordu:Obrázek: Microsoft/Screenshot
Symbol průměru pro Apple OSX

V Apple můžete také zadat symbol průměru.

  • Klasická verze funguje opět přes menu. Klikněte na ' Upravit ' a poté v ' Speciální znaky ' Zde najdete požadovaný symbol.
  • Druhá možnost je opět přes kombinaci kláves. Na rozdíl od Windows, v Mac stiskněte Alt + Shift + O .
5/5 – (4 hlasy)